Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy Krzynowłoga Mała przeprowadza się debatę.

1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  • w mieście  do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  • w mieście powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
2.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

3. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Szanowni mieszkańcy.

Raport o stanie gminy przygotowany został na podstawie art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506). Został on wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Raport ma stanowić dokument, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzedzającym jego złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy oraz budżetu obywatelskiego. Co roku mieszkańcom Gminy Krzynowłoga Mała przedstawiać będę szczegółowe dane o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy oraz o budżecie gminy, dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, o zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania. Znajda Państwo tu również opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, środowiska, oświaty, kultury oraz pomocy społecznej i informacje o działaniach dla społeczeństwa w tym zakresie. Raport pokazuje nie tylko pracę samorządu, ale także najważniejsze wydarzenia ostatniego roku.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
/-/ Jerzy Humięcki

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 148
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Raport o stanie gminy Krzynowłoga Mała za 2018 rok
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwester Gadomski
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020 12:45:15
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020 12:48:25
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020 12:48:20
Rejestr zmian