Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szanowni Państwo

Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Krzynowłoga Mała przeprowadza się debatę.

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  • w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Krzynowłoga Mała. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  2. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Krzynowłoga Mała Rada Gminy w Krzynowłodze Małej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 956
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: 2022
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2023 10:50:24
Data udostępnienia informacji: 04.01.2023 10:50:52
Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2023 18:55:30
Rejestr zmian