Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LI/253/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr LI/252/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzynowłoga Mała w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegUchwała nr LI/251/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2023Uchwała nr LI/250/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2023 - 2033Uchwała nr LI/249/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr LI/248/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2022 Uchwała nr LI/247/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr L/246/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 czerwca 2023 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr L/245/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 czerwca 2023 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krzynowłodze MałejUchwała nr L/244/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 czerwca 2023 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych