Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXIII/119/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr XXIII/118/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXIII/117/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki takiej opłatyUchwała nr XXIII/116/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr XXIII/115/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemnościUchwała nr XXIII/114/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021Uchwała nr XXIII/113/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzynowłoga Mała, w roku szkolnym 2020/2021Uchwała nr XXIII/112/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalizacyjne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobieraniaUchwała nr XXIII/111/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020