Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVIII/298/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/116/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr LVIII/297/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki takiej opłaty.Uchwała nr LVIII/296/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowymUchwała nr LVIII/295/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga MałaUchwała nr LVIII/294/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2024Uchwała nr LVIII/293/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kzynowłoga Mała na lata 2024 - 2034