Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sekretarz Gminy Krzynowłoga Mała
Milena Nowicka

pokój nr 7

Tel.: 029 7512720

Fax: 029 7512725
email:
sekretarz@krzynowlogamala.pl 

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;

 2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnianie go w razie potrzeby;

 3. współpraca z Radą Gminy oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;

 4. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy w Urzędzie;

 5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

 6. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych, opiekun praktyk szkolnych;

 7. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy;

 8. pod nieobecność wójta i jego zastępcy wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 9. nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w Regulaminie oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta;

 10. nadzorowanie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu;

 12. dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;

 13. prowadzenie kontroli wewnętrznych Urzędu w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynacja kontroli zewnętrznych;

 14. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;

 15. nadzorowanie działań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, wyborów parlamentarnych i referendów oraz wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Gminie;

 16. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta;

 17. uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania;

 18. nadzorowanie rejestru skarg i wniosków;

 19. prowadzenie książki kontroli;

 20. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta związanych z funkcjonowaniem Urzędu;

 21. nadzorowanie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;

 22. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, referatem inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2872
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Sekretarz Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwester Gadomski
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020 12:07:05
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020 12:07:53
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2023 10:37:00
Rejestr zmian