Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LII/260/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekiUchwała nr LII/259/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2023Uchwała nr LII/258/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2023 - 2033Uchwała nr LII/257/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Grabowo Zawady, Morawy Wielkie, Romany Janowięta, Rudno Jeziorowe i Rudno KmieceUchwała nr LII/256/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr LII/255/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.Uchwała nr LII/254/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego