Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
mgr Jerzy Humięcki

Godziny przyjęć interesantów: Wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie.
pokój nr 17


Tel.: 029 7512720

Fax: 029 7512725
email:
gmina@krzynowlogamala.pl

wojt@krzynowlogamala.pl

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 1. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 2. realizuje politykę kadrową i podejmuje czynności z zakresu prawa pracy;

 3. kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 4. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

 5. określa sposób wykonywania uchwał Rady;

 6. wykonuje uchwały Rady w tym uchwały budżetowe;

 7. przedkłada na sesjach Rady sprawozdania z wykonania uchwał;

 8. załatwia interpelacje radnych;

 9. gospodaruje mieniem komunalnym;

 10. prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;

 11. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach w zakresie administracji publicznej;

 12. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

 13. podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

 14. pełni funkcję szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz kieruje wykonywaniem zadań obronnych;

 15. ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych;

 16. jest administratorem danych osobowych w Urzędzie;

 17. wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji;

 18. dokonuje analizy oświadczeń majątkowych;

 19. powołuje pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

 20. ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa;

 21. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady;

 22. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i melioracyjnych, dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3829
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Wójt Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwester Gadomski
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020 12:06:03
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020 12:06:57
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2020 08:51:26
Rejestr zmian