Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIII/266/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.Uchwała nr LIII/265/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LIII/264/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała do 2032 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji Uchwała nr LIII/263/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzynowłoga Mała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniuUchwała nr LIII/262/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2023Uchwała nr LIII/261/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 września 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2023 - 2033