Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XIX/95/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior +Uchwała nr XIX/94/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020Uchwała nr XIX/93/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga MałaUchwała nr XIX/92/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzynowłoga Mała w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemuUchwała nr XIX/91/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowymUchwała nr XIX/90/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzynowłoga MałaUchwała nr XIX/89/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościUchwała nr XIX/88/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020Uchwała nr XIX/87/2020 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020-2033