Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych:  Grabowo Rżańce, Kaki Mroczki, Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Ostrowe Stańczyki, Romany Janowięta, Romany Sebory, Romany Zalesie i Krajewo Kłódki oraz Ulatowo Żyły

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029  z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XX/101/2020 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych:  Grabowo Rżańce, Kaki Mroczki, Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Ostrowe Stańczyki, Romany Janowięta, Romany Sebory, Romany Zalesie i Krajewo Kłódki oraz Ulatowo Żyły

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych:  Grabowo Rżańce, Kaki Mroczki, Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Ostrowe Stańczyki, Romany Janowięta, Romany Sebory, Romany Zalesie i Krajewo Kłódki oraz Ulatowo Żyły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 26.10.2022 r. do 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w pok. nr 12. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.11.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej, pok. nr 12,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

mgr Jerzy Humięcki

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. z 2016 r., L119/1), Administrator Danych Osobowych (ADO) publikuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Zdzisław Damian Bocian, Adres e-mail: ido@idoconsulting.pl. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała.

 

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

mgr Jerzy Humięcki

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 548
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 18.10.2022 07:40:08
Data udostępnienia informacji: 18.10.2022 07:43:33
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2022 07:40:08
Rejestr zmian