Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Krzynowłoga Mała, dn. 27.09.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała na terenie działek nr 36, 41, 43, 45 i 217 w obrębie Rudno Jeziorowe (procedura wszczęta Uchwałą Nr XXXIX/205/2022 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 sierpnia 2022 roku).

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej, pok. nr 12

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzynowłoga Mała.

 

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

mgr Jerzy Humięcki

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 79
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 27.09.2022 14:48:49
Data udostępnienia informacji: 27.09.2022 14:50:54
Data ostatniej aktualizacji: 27.09.2022 14:48:49
Rejestr zmian