Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga MałaObwieszczenia
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Krzynowłoga Mała, dn. 27.09.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowego dokumentu

 

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowego dokumentu (procedura wszczęta Uchwałą Nr XXXIX/204/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:gmina@krzynowlogamala.pl
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej, pok. nr 12

w terminie do dnia 27.10.2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krzynowłoga Mała.

 

 

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

          mgr Jerzy Humięcki

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 204
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała - zmiana SUIKZP
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 27.09.2022 14:51:29
Data udostępnienia informacji: 27.09.2022 14:53:32
Data ostatniej aktualizacji: 27.09.2022 14:51:29
Rejestr zmian